/* google analytics */

La campanya de la declaració de la Renda i Patrimoni començarà de forma oficial el 4 d’abril.

Dates clau:

15 de març: Possibilitat d’accés de dades fiscals a través de mòbil.

4 d’abril: S’obre oficialment el termini per a la presentació de la declaració de la Renda i Patrimoni exercici 2017, per internet.

10 de maig: comença el termini per poder efectuar la declaració de la Renda de forma presencial a les Oficines de les entitats col.laboradores i de l’Agència Tributària.

27 de juny: Data límit per a declaracions de Renda i Patrimoni amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte.

2 de juliol: Data límit  per declaracions de Renda i Patrimoni 2017 amb resultat a retornar, negatiu, renuncia a la devolució i a ingressar amb domiciliació del primer termini. També finalitza el termini pel règim especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes para trabajadores desplazados 2017.


Recorda que els Serveis Fiscals de la Cambra et poden fer la declaració de la Renda. Informat-en sense compromís.


Font: Calendari del Contribuent de l’Agència Tributària; i Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques