/* google analytics */
Declaració de la Renda 2021.

Declaració de la Renda 2021.

No ho deixis per a l´últim moment Terminis: Si el resultat és a ingressar amb domiciliació bancària: 27 de juny de 2022. Si el resultat és a retornar, renúncia a la devolució o negativa i a ingressar sense domiciliar el 1er termini:  30 de juny de 2022. – Fem...

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques