/* google analytics */

Modificació del procediment de compensació.


La Resolució de 28 de març de 2023 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, modifica el procediment per al reconeixement de la compensació als arrendadors afectats per la suspensió de desnonaments i llançaments.

Mesures:

1. S’ha ampliat el pressupost per a les compensacions en la quantia de 2.000.000 €.

2. Termini per a la presentació de sol·licituds: Del 5 d’abril de 2023 al 31 de juliol de 2023 (inclòs).

3. El dret a la compensació s’origina a partir de la data de suspensió del procediment de desnonament i/o llançament per part del Jutjat i s’exhaureix amb l’aixecament de la suspensió o per assolir el límit temporal del 30 de juny de 2023.

Procediment:

Impresos normalitzats de sol·licitud:

Es poden obtenir a les dependències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a l’Oficina Virtual de Tràmits.

Presentació sol·licituds:

a) En cas de persones jurídiques o empresaris individuals o autònoms, s’han de presentar telemàticament a la web de la Generalitat de Catalunya

b) En cas de particulars a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, demanant cita prèvia, i preferentment a través del web de la Generalitat de Catalunya


Normativa aplicable:

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre (BOE, Núm. 334, de 23.diciembre.2020)

Resolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de 26 de juliol de 2021 (DOGCat. Núm. 8470, de 2.agost.2021)

Resolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de 28 de març de 2023 (DOGCat. Núm. 8889, de 4.abril.2023).


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques