/* google analytics */

Comunitats de propietaris

Cambra de la propietat urbana de Reus

Creem convivència

Bringing order

Comunitats de propietaris

 • Fem possible la convivència. Solucionem els conflictes.
 • La Comunitat de propietaris, allí on vivim o tenim el negoci i on compartim espais amb altres persones.
 • Un servei complet, ens ocupem de tot.
 • Transparència en els diners.

Gestió de Comunitats de propietaris

  Línia d’Assessorament de Comunitats

   Gestió de Comunitats de propietaris

    Línia d’Assessorament de Comunitats

     Què fem:

     Així és com gestionem la Comunitat de propietaris

     La legalitat:

     • Tramitem l’alta de la Comunitat (registre del Llibre d’actes i tramitació NIF a Hisenda)
     • La comunitat té a la seva disposició els advocats de la Cambra
     • Controlem i gestionem la morositat
     • Actualitzem la Comunitat en els seus aspectes legals i econòmics (d’acord amb l’escriptura de Divisió Horitzontal)
     • Gestoria fiscal de la Cambra al servei de la comunitat

     L’economia:

     • El compte bancari i el fons de reserva van a nom de la Comunitat
     • S’efectua una liquidació de comptes semestral (amb tots els justificants d’ingressos i despeses)
     • Cobrem trimestralment les quotes de la comunitat
     • Pagament de la quota de la comunitat per domiciliació bancària, per a la teva comoditat

     La gestió interna:

     • Celebració de reunions sense cap cost afegit
     • Pressupost anual i càlcul de les quotes de cada pis o local
     • Enviament de la convocatòria i preparació de les reunions
     • Redactem les actes i ens cuidem del Llibre d’actes

     Les reparacions, obres i manteniments:

     • Fem el control i seguiment d’industrials (ascensor, extintors, neteja…)
     • Visita anual pels tècnics de la Cambra per a la comprovació de l’estat de l’edifici
     • Presentació de diversos pressupostos per escollir la millor opció d’obres i reparacions
     • Els tècnics de la Cambra fan el seguiment de l’execució de les obres i reparacions fins a la seva finalització
     • Gestionem les reparacions urgents
     • Oferim un llistat d’Industrials homologats per l’Oficina Tècnica de la Cambra per garantir la qualitat del servei
     En cas de no gestió integral, us oferim la Línia d'Asssessorament de Comunitats

     La Línia d’Assessorament permet a les Comunitats de propietaris que no estan gestionades per la Cambra: 

     • El President de la Comunitat o el vostre administrador pot realitzar gratuïtament fins a 6 consultes anuals a qualsevol servei de la Cambra
     • El President de la Comunitat o el vostre administrador pot accedir gratuïtament al servei AdvocatOnLine, per fer consultes jurídiques per internet
     • La Comunitat pot gaudir d’importants descomptes del 20% fins el 50% en els serveis retribuïts (defensa jurídica, plets, informes tècnics o jurídics, medicions, valoracions…)
     • Beneficiar-te de pòlisses d’assegurances exclusives per a socis de la Cambra (llar-comunitats, okupació il·legal).
     • Accés preferent al servei Premium de Gestió de Comunitats de Propietaris, en el moment que decidiu que la Cambra us gestioni la comunitat.
     • Rebre periòdica informació d’interès per a la Comunitat de propietaris
     • Beneficiar-vos de les promocions exclusives per a socis de la Cambra

     Compra online línea assessorament comunitats

     • Preu alta inicial 50€
     • quota anual 150€
     • Sense compromís de permanència

     Horari matins:

     Dilluns a Divendres  de 8h a 14h

     Horari tardes:

     Dimarts i Dijous de 16h a 19h

     Horari de fiances matins:

     Dilluns a Divendres  de 8h a 13h

     Horari de fiances tardes:

     Dimarts i Dijous de 16h a 18h

      

     Oficina Reus:

     Plaça Catalunya 5

     43201 Reus

     Telf. 977 127 700

     info@cpureus.com

     Oficina Cambrils:

     Plaça de la Vila 12

     43850 Cambrils

     Telf. 977 792 056

     info@cpureus.com

     Apostem per la formació de nous valors

     We believe in developing new talent

     En conveni amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) formem alumnes de final de la carrera de Ciències Jurídiques, on adquireixen experiència i facilitats per a la incorporació al món laboral.

     La Cambra amb el coneixement i la innovació.

     Protecció de dades i cookies

     Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

     Comunitats de propietaris

     Assessoria legal i defensa jurídica

     Assegurances

     Administració de finques i patrimonis

     Fiances

     Contractes de lloguer i altres

     Compravenda i lloguer

     Assessoria i gestió fiscal

     Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques