/* google analytics */

No ho deixis per a l´últim moment


Terminis:

Si el resultat és a ingressar amb domiciliació bancària: 27 de juny de 2022.

Si el resultat és a retornar, renúncia a la devolució o negativa i a ingressar sense domiciliar el 1er termini:  30 de juny de 2022.


– Fem l’estudi de l’esborrany de la Renda

– Recopilem i comprovem tots els documents

– Calculem l’import a ingressar o a retornar

– Formalitzem els models d’ IRPF i, en el seu cas, de Patrimoni.

– Presentem la liquidació a Hisenda.

Confia en l’Assessoria Fiscal de la Cambra per fer la Declaració de la Renda i, si és el cas, del Patrimoni

La declaració de l’IRPF és el tràmit fiscal més important de l’any.

Declara amb comoditat i fiabilitat, i evita inspecciones problemàtiques.


Servei d’Assessoria i Gestió Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques