/* google analytics */

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’avui publica l’Acord del Parlament de Catalunya de derogació del Decret llei 6/2024, de mesures urgents en matèria d’habitatge.


En conseqüència el Decret llei 6/2024 deixa d’estar en vigor a partir del dia d’avui, 27 de maig de 2024.

Entre altres aspectes establia mesures limitatives de la renda en els contractes de temporada, amb l’aplicació de l’índex de referència en la determinació de la renda d’aquests contractes.


És una informació dels Serveis Jurídics i del Departament de Gestió Immobiliària de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si vols llegir el text íntegre de l’Acord de la Diputació Permanent de derogació del Decret llei 6/2024, del 24 d’abril, clica en aquest enllaç.


Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 9170, de 27.5.2024.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques