/* google analytics */

El Tribunal Suprem estableix que els autònoms no poden deduir-se tot l’IVA per la compra d’un vehicle.

Així, el TS estableix que, per regla general, l’autònom només podrà desgravar-se fins el 50% de l’IVA per la compra d’un cotxe (recent sentència de 5 de febrer de 2018).

Revoca la sentència que havia dictat el TSJ de la Comunitat Valenciana, que estimava que era l’Agència Tributària la que havia de demostrar que el cotxe tenia finalitats personals, apart de les laborals, i per això va considerar que era procedent una deducció per defecte del 100% de l’IVA, amb lo qual l’autònom podia recuperar el 21% de la quota pagada en concepte d’IVA.

La sentència del TS canvia el plantejament en establir que correspon al treballador autònom demostrar que el vehicle te una finalitat exclusivament laboral i que no s’utilitza també amb finalitats personals.

Si l’autònom pot demostrar a la Agència Tributària que usa el cotxe exclusivament per a finalitats professionals –qüestió difícil a la pràctica-, podrà deduir-se el 100% de l’IVA.


És una informació elaborada pels Serveis per a Pimes & Autònoms de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges llegir el contingut íntegre de la Sentència del TS de 5 de febrer de 2018, clica aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques