/* google analytics */

L’Ajuntament va concedir a la Comunitat de propietaris un ajut per a fer front a les despeses de manteniment d’uns jardins privats d’ús públic. La Dirección General de Tributos estima que els copropietaris han de tributar en l’ IRPF en proporció a la seva quota de participació.

1. Antecedents:

a. Subvenció municipal per manteniment:

L’ Ajuntament concedeix un ajut a una comunitat de propietaris per afrontar les despeses de manteniment, reposició i consum d’energia elèctrica d’uns jardins privats d’ús públic.

b. El manteniment és obligatori pels propietaris:

Les actuacions de manteniment son obligatòries per a la comunitat de propietaris, segons la Llei de Propietat Horitzontal.

2. Què diu al respecte la Dirección General de Tributos:

Estima que la subvenció que percep la comunitat de propietaris s’haurà d’atribuir a cada copropietari en funció de la seva quota de participació a l’immoble, i s’haurà de declarar com a guany o pèrdua patrimonial en l’IRPF de cada propietari (Consulta Vinculant de 29 de gener de 2108, referència: V0167-18)


Si desitges conèixer el text íntegre de la Consulta Vinculant V0167-18 –una vegada obert, hauràs d’introduir V0167-18, a la casella NUM-CONSULTA-. Clica aquí.

Font: Dirección General de Tributos; i Servei de Gestió de Comunitats de Propietaris i Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques