/* google analytics */

La Dirección General de Tributos aclareix que els guanys obtinguts per una persona, fora de l’àmbit d’una activitat econòmica, han de tributar per IRPF.  

1. En primer lloc, què són les criptomonedes?

2. Quines són les principals criptomonedes?

3. Tractament fiscal dels guanys obtinguts per la compravenda de criptomonedes:


1. En primer lloc, què són les criptomonedes?

Són monedes digitals que utilitzen tècniques de xifrat per verificar transferències de fons, que utilitzen la criptografia per assegurar que els pagaments s’envien i reben de forma segura, i operen al marge d’un banc central (és a dir, no responen al control de cap país o institució).

Aquestes monedes comencen a establir-se l’any 2009 amb l’aparició dels “bitcoins” com mètode alternatiu al sistema financer mundial.

La principal característica d’aquestes monedes és que només estan a internet i només es poden adquirir de forma digital. Per poder realitzar pagaments amb qualsevol criptomoneda cal tenir un compte que les contingui.

Actualment ja han començat a aparèixer tendes físiques en les que s’admeten pagaments amb criptomonedes.

2. Quines són les principals criptomonedes?

Fins ara han aparegut multitud de tipus de criptomonedes que han creat un nou mercat de criptodivises en el que cada vegada hi ha més inversors i que és utilitzat per a les seves gestions econòmiques. No obstant, els experts alerten també dels riscos que comporta la inversió en criptomonedes.

La més coneguda d’elles és el bitcoin, però també són de destacar el PeerCoin, Ripple, Litecoin, Dogecoin i Ether.

3. Tractament fiscal dels guanys obtinguts per la compravenda de criptomonedes:

La Dirección General de Tributos, mitjançant la interessant i recent consulta vinculant de 22 de març de 2018, referencia: V0808-18, aclareix que:

3.1. Els guanys tributen: Els guanys obtinguts per una persona fora de l’àmbit d’una activitat econòmica, han de tributar per IRPF.

3.2. Moment en què tributen: L’increment patrimonial s’haurà d’entendre produït al lliurament de les monedes virtuals, amb independència del moment en què es percebi el preu de la venda. 

Per tant, el guany patrimonial s’haurà d’imputar en el període impositiu en que s’hagi realitzat el lliurament de les monedes virtuals.


És una informació dels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges ampliar la informació, pots consultar la Consulta Vinculant de 22 de març de 2018, referència V0808-18, clicant aquí.

Recorda que quan estiguis a la pàgina del Ministerio de Hacienda, hauràs d’introduir la referència V0808-18 en Núm. Consulta, doncs aquesta pàgina no facilita l’accés directe.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant de 22 de març de 2018, Núm-Consulta: V0808-18.

 

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques