/* google analytics */

El BOE del proppassat 6 de març publica l’ Ordre Ministerial per la qual els autònoms tenen un termini de 6 mesos, a comptar des de l’ 1 de març (finalitza el 30 de setembre), per donar-se d’alta en el sistema RED.

¿Què significa Sistema RED?

És el sistema de “Remisión Electrónica de Datos” –RED-.

¿Què és el sistema RED?

Constitueix la principal plataforma d’accés als serveis electrònics de la Seguretat Social, per a realitzar, de forma generalitzada, tràmits i actuacions, sense necessitat de fer-ho físicament.

¿Quin objectiu persegueix el Sistema RED?

La agilització de tràmits del treballador autònom amb la Seguretat Social.

Es podran portar a terme mitjançant internet les gestions d’autoritzacions, afiliació, tràmits amb la Seguretat Social i la documentació de cotització; tramitació d’altes, baixes o variacions en les dades dels treballadors, així com la tramitació de saldos de creditors, partes mèdics o ingrés de quotes socials.


Pots veure l’Ordre Ministerial  d’ 1 de març de 2018, clicant aquí.

Font: BOE; i Serveis per a Pimes & Autònoms de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques