/* google analytics */

Per aconseguir l’expulsió exprés dels okupes i restablir el legítim dret dels propietaris.


La Fiscalia General de l’Estat ha publicat la Instrucció núm. 1/2020, per poder actuar amb urgència en els casos d’ okupació d’immobles.


La Instrucció distingeix dos supòsits d’ okupació davant els quals es pot sol.licitar l’expulsió exprés dels okupes:

1. Violació de domicili:

Aquesta actuació delictiva es produeix respecte a la primera residència o segona residència.

La Fiscalia considera domicili també les anomenades segones residències o residències de temporada, sempre que en aquestes es desenvolupi, encara que sigui eventualment, la vida privada dels seus legítims posseïdors.

2. Usurpació pacífica d’immobles:

Aquesta actuació delictiva es produeix quan afecta a habitatges no habitats.


Moments en què la Fiscalia han de sol.licitar la mesura cautelar de desallotjament:

1. Quan coneguin l’atestat policial amb entrada al Jutjat de guàrdia.

2. Durant la tramitació de qualsevol procediment judicial per delicte de violació de domicili o usaupació.

3. Durant la celebració de judici oral per delicte d’usurpació.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament d’ Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Pots consultar el contingut íntegre de la Instrucció de la Fiscalia clicant aquí.


Font: Boletín Oficial del Estado, Núm. 255, de 25 de setembre de 2020. MINISTERIO FISCAL. Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.
Imatge: xeniarm.Wudst.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques