/* google analytics */

L’empresa constructora no pot facturar a l’empresa de publicitat una part o la totalitat de les obres de reparació de la façana de la Comunitat de Propietaris.

1. Antecedents:

En funció de la situació més o menys estratègica de l’immoble, les empreses de publicitat s’interessen per la col·locació de panels i valles publicitàries en les bastides durant la realització de les obres d’adequació o de rehabilitació.

A la pràctica s’utilitzen varies fórmules:

  • La Comunitat de Propietaris firma un contracte amb l’empresa constructora per a l’adequació de la façana, i un altre contracte amb l’empresa de publicitat per col·locar panels i valles publicitàries durant la realització de les obres.
  • L’empresa constructora firma un contracte amb l’empresa de publicitat, de tal forma que la constructora factura a l’empresa de publicitat la totalitat de les obres de reparació.
  • L’empresa constructora factura una part de l’import de les obres a la Comunitat de Propietaris, i l’altra part la factura a l’empresa de publicitat.

2. El criteri de la Dirección General de Tributos:

Segons informa en la seva consulta vinculant V1845-18, la Dirección General de Tributos entén que la constructora no pot facturar a l’empresa de publicitat una part o la totalitat de les obres de reparació de la façana de la Comunitat de Propietaris                       

Estima la Dirección General de Tributos que la Comunitat de Propietaris és la que té la condició de destinatària de les operacions de reacondicionament de la façana i és la que ha suportar la repercussió de l’impost derivat de les obres efectuades per la constructora.

Y por altra part, la Comunitat de Propietaris haurà de repercutir l’IVA a l’empresa de publicitat pel servei consistent en la cessió de part o la totalitat de la façana per col·locar-hi panels publicitaris.

3. IVA deduïble:

L’IVA suportat per la Comunitat de Propietaris per raó de les obres de la façana és deduïble d’acord amb la normativa de l’impost.


És una informació elaborada pel Departament de Gestió de Comunitats de Propietaris en col·laboració amb els Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si t’interessa pots consultar la Consulta Vinculant de la Dirección General de Tributos de 25 de juny de 2018, V1845-18, clicant aquí.


Font: Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, Consultas Vinculantes. Consulta V1845-18

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques