/* google analytics */

Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de persones en risc d’exclusió residencial.

El Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial ha superat el debat a la totalitat al Parlament de Catalunya, i continua així el seu tràmit parlamentari per procediment d’urgència.

La consellera de Governació i Habitatge ha defensat davant el Parlament el Projecte de llei que aporta alternatives als articles de l’anterior llei d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que varen ser suspesos pel Tribunal Constitucional.

Font: Nota de premsa. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques