/* google analytics */

Uns dels inquilins del pis van abandonar l’habitatge sense notificar-ho al propietari. L’Audiència Provincial de Madrid els condemna a pagar la renda deguda.


En aquest plet el propietari no va reclamar la resolució del contracte, sinó la reclamació de les rendes degudes als inquilins que van subscriure el contracte i que, de forma unilateral, van abandonar el pis.


L’Audiència Provincial de Madrid estima que no queden alliberats de les seves obligacions de pagament com inquilins, doncs no consta que notifiquessin l’abandonament del pis.

En base a què:

a) una cosa és el dret de desistiment que la Llei d’Arrendaments Urbans concedeix a l’inquilí i una altra molt diferent és que en un contracte subscrit per varis inquilins, algun d’ells abandoni l’habitatge, sense consentiment ni exprés ni tàcit del propietari arrendador.

b) aquest abandonament no l’eximeix de les obligacions derivades del contracte, doncs la validesa i el compliment dels contractes no poden deixar-se a l’arbitri d’un dels contractants (segons estableix l’art. 1256 del Codi Civil).


Responsabilitat mancomunada:

Segons consta del contingut del contracte, no va existir una voluntat -ni expressa ni tàcita- de què les obligacions assumides pels inquilins ho fossin de manera solidària. Per tant la seva responsabilitat s’ha d’entendre de forma mancomunada.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i el Departament d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Pots llegir el text íntegre de la interessant Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid de 17 de juliol de 2019, clicant aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Audiència Provincial de Madrid, Secció 9a. Sentència 369/2019, de 17 de juliol. Ponent: MORENO GARCÍA, Juan Ángel.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques