/* google analytics */

La Dirección General de Tributos declara que l’arrendament d’un terreny urbà per explotar-lo com hort urbà ecològic està exempt d’IVA.


1. Antecedents:

– La consultant és una persona física que ha adquirit un terreny de naturalesa urbana amb l’objecte d’explotar-lo en la modalitat d’hort urbà ecològic.

– Dins el preu convingut els usuaris podran disposar d’una porció del terreny, subministrament d’aigua, útils per llaurar, un lavabo, l’hivernacle i un refugi.

– També es posarien a disposició dels usuaris els productes necessaris per a l’agricultura com adobs, insecticides, etc.

– Ocasionalment, es preveu poder impartir cursos pràctics sobre agricultura ecològica i activitats lúdiques i d’integració social.


2. La resposta de la DG de Tributos:

Respecte a l’arrendament del terreny per explotar-lo com hort urbà ecològic està exempt de l’IVA.

Respecte la impartició de cursos pràctics sobre agricultura i integració social estarà exempta si es troben en els plans d’estudis del sistema educatiu espanyol.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Si t’interessa, pots consultar la Consulta Vinculant de la Dirección General de Tributos clicant aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant Nº V2343-18, de 20/08/2018.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques