/* google analytics */

El Govern prorroga fins el 31 de desembre de 2023 la limitació de l’actualització anual de la renda en els contractes d’habitatge.

En defecte de pacte entre les parts, l’increment de la renda no podrà excedir del 2%.

La norma dictada pel Govern també conté altres mesures referides als procediments de desnonament.


És una informació elaborada per l’Assessoria Jurídica de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

En aquest enllaç podràs consultar el text íntegre del Real Decreto-ley 20/2022.


Font: Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. BOE. Núm. 311, de 28 de desembre de 2022.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques