/* google analytics */

El simple oferiment d’entrega de claus no és suficient per alliberar l’inquilí de la seva obligació de pagament de la renda mensual. És necessari que es produeixi la devolució material del pis al propietari.

Així ho ha declarat l’Audiència Provincial de Balears en una interessant sentència.

1. Antecedents:

a. La propietat va sol·licitar la resolució del contracte d’arrendament d’un habitatge i va acumular una acció de reclamació de rendes pendents i de despeses comunitàries.

b. L’inquilí va abandonar l’habitatge sense tornar les claus i van donar de baixa els subministraments de llum i aigua.

c. L’inquilí no ha entregat a la propietària la possessió material de l’habitatge, o el que és el mateix, una entrega de les claus, en el seu cas, consignades davant Notari o en el Jutjat.

d. Per tant, en iniciar el plet l’arrendadora no té la possessió material del pis.

2. La Sentència de l’ AP de Balears:

L’ Audiència Provincial de Balears efectua els següents pronunciaments:

2.1. No existeix extinció del contracte fins que no s’entreguen les claus:

Encara que el contracte s’extingís pel transcurs del termini pactat amb una clara comunicació de que no interessa la pròrroga, s’ha de considerar que tal extinció no pot reputar-se com a tal sense la devolució de la possessió material, amb entrega de les claus a la propietat.

2.2. Entrega de claus o consignació:

Resulta incomprensible, i, a la vegada, contrari a un principi de bona fe, el que la codemandada després de ser emplaçada, havent desocupat el pis, ni tan sols consignés les claus al Jutjat.

2.3. El simple oferiment d’entrega de claus és insuficient:

El simple oferiment d’entrega de claus és insuficient per alliberar als inquilins de la seva obligació del pagament de la renda mensual, sinó que el decisiu és que a tal oferiment segueixi la devolució de la possessió material al propietari.

Tampoc és admissible que la propietària tingui que entrar en el pis fent obrir la porta per un serraller o, en el seu cas, amb una clau pròpia, doncs l’altre inquilí no ha comunicat en cap moment a la propietat el seu desistiment del contracte, i la propietat podia exposar-se a una denúncia penal per part dels inquilins.

2.4. Els inquilins tenen l’obligació de seguir abonant el pagament de les rendes fins que no s’entreguin les claus:

Davant aquesta falta d’extinció del contracte per absència d’entrega de les claus, els inquilins tenen l’obligació de seguir abonant el pagament de les rendes fins que no s’entreguin les claus, o s’efectuï la diligència de llançament.


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i els Serveis d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa, pots consultar el text íntegre de la Sentència de l’Audiència Provincial de Balears de 27 de febrer de 2018, clicant aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Audiència Provincial de Balears, Secció 5ª. Ponent: MATEO LORENZO, Ramon Homar.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques