/* google analytics */

Encara que renunciï al cobrament, cada copropietari tributa per IRPF.


La Comunitat de Propietaris va llogar una part del terrat a una companyia de telefonia.

El lloguer rebut per la Comunitat s’ha d’imputar a cadascun dels copropietaris en proporció al seu coeficient de participació i tributa en la seva respectiva declaració de l’IRPF com a rendiment del capital immobiliari.


I, què succeeix si un dels esmentats copropietaris decideix renunciar a percebre la seva part?

La Dirección General de Tributos, en una consulta vinculant, estableix que dita renuncia no té cap efecte en la declaració de la Renda (IRPF) i haurà de tributar encara que no rebi cap quantitat.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals i el Departament de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si t’interessa el contingut de la Consulta Vinculant de la Dirección General de Tributos V3435-2019, clica aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant V3435, de 13 de desembre de 2019.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques