/* google analytics */

En els contractes d’arrendament d’un traster, caldrà diferenciar segons es llogui, o no, conjunta i simultàniament amb l’habitatge.


Els arrendaments de garatges i trasters, estaran exempts de l’IVA quan es lloguin com accessoris de l’habitatge.

En cas contrari, l’arrendament dels garatges i trasters no resultarà exempt.


En el cas que va ser objecte de la consulta, es tracta d’un arrendament únicament del traster, és a dir, al marge de l’habitatge, por la qual cosa es trona subjecte i no exempt de l’IVA, amb obligació de tributar al tipus impositiu general del 21 %.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges ampliar la informació i consultar el text íntegre de la Consulta Vinculant de la Dirección General de Tributos, de 7 de juny de 2019, clica aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant núm. V1333-19, de 7 de juny.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques