/* google analytics */

El BOE d’ahir, 6 de juny de 2017, publica el RD. 564/2017, de 2 de juny, pel qual es modifica el procediment per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Aquest RD. 564/2017 disposa dues modificacions:

Primera: Recull la definició exacta del terme “edifici de consum d’energia quasi nul”, amb la finalitat de fer-la coincidir amb les exigències de la Directiva comunitària 2010/31/UE.

Segona: Afecta els edificis que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD. i la modificació suposa que determinats edificis protegits oficialment, a partir d’ara, sí que tindran que comptar amb un certificat d’eficiència energètica.


Si necessites obtenir una Certificació d’Eficiència Energètica, contacta amb la Cambra.


Si desitges llegir el contingut íntegre del RD. 564/2017, clica aquí.

Font: Boletín Oficial del Estado; i Serveis d’Arquitectura de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques