/* google analytics */

La moratòria s’amplia a empresaris i professionals i propietaris arrendadors.


El RDL. 11/2020, estableix que la moratòria del deute hipotecari del RDL. 8/2020, inicialment prevista per a l’habitatge habitual de les persones físiques s’estén a dos nous col.lectius.

D’aquesta forma, la moratòria hipotecària es podrà aplicar als préstecs contractats per a l’adquisició de:

1. habitatge habitual.

2. immobles afectes a l’activitat econòmica d’empresaris i professionals.

3. habitatges distints a l’habitual, propietat de persones físiques que tinguin el pis llogat i hipotecat i no percebin la renda per estar l’inquilí afectat per les mesures de vulnerabilitat a conseqüència del coronavirus.


Per a qualsevol aclariment o ampliación de la informació, no dubtis en contactar amb info@cpureus.com.


La Cambra segueix al teu costat. 


És una informació dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Font: RDL. 8/2020, de 17 de març, i RDL. 11/2020, de 31 de març.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques