/* google analytics */

En vigor a partir del 26 de maig de 2023.


Aquesta llei estableix una serie de modificacions de la Llei d’Arrendaments Urbans i instaura diverses normes que afecten els drets dels propietaris, tals com pròrrogues dels contractes de lloguer una vegada finalitzat el termini contractual, limitacions en els preus dels lloguers, protecció de les okupacions…

Atenent que és una llei molt restrictiva pels drets de propietat, aconsellem als propietaris que, abans de signar un contracte de lloguer d’un habitatge, s’informin i assessorin en els Serveis Jurídics de la Cambra.

Text íntegre de la Ley de Vivienda


Font: BOE, Núm. 124, de 25 de maig de 2023.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques