/* google analytics */

Noves eines per als ajuntaments i comunitats de propietaris per afrontar l’okupació que altera la convivència o l’ordre públic.


El Parlament de Catalunya ha aprovat una nova llei que dóna noves eines als ajuntaments i comunitats de propietaris per actuar quan els grans tenidors permetin l’ocupació il·legal d’una finca de la seva propietat i no exercitin les accions per desocupar-la i es produeixen alteracions de la convivència o de l’ordre públic.


En els casos en què els grans tenidors es desentenen de les seves obligacions pel que fa a l’immoble i a la convivència, s’està contravenint la funció social de l’habitatge i per tal motiu, davant aquesta negligència, els ajuntaments i les comunitats de propietaris podran actuar per restablir la convivència.

Requisits que s’han de donar per aplicar aquestes mesures:

  1. Que la finca sigui propietat d’un gran tenidor.
  2. Que els ocupants no tinguin títol legal per fer ús de l’habitatge.
  3. Que la propietat se’n desentengui de les seves obligacions i no exerciti les accions legals per a desocupar-la.
  4. Que a la finca ocupada il·legalment s’hi provoqui una alteració de la convivència o de l’ordre públic o es posi en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

Què poden fer els ajuntaments ?

Davant aquests casos, l’ajuntament podrà requerir al propietari de la finca perquè iniciï el desallotjament quan es produeixin alteracions de la convivència o desordres públics o si es posa en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

El propietari té el termini d’ 1 mes per acreditar que els ocupants tenen títol legal o que ha iniciat l’acció de desnonament.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi acreditat cap de les raons indicades, l’ajuntament queda legitimat per exercir les accions de desocupació o desallotjament en substitució del propietari.


Què pot fer la comunitat de propietaris ?

Si al pis es produeixin alteracions de la convivència o desordres públics o si es posa en perill la seguretat o la integritat de l’immoble, el president de la comunitat ha de requerir als ocupants per a què deixin de fer-les.

Si els requerits persisteixen en la seva activitat, la junta de propietaris pot exercir contra el propietari i els ocupants del pis l’acció per a fer-les cessar.

Una vegada presentada la demanda, el Jutjat ha d’adoptar les mesures cautelars que consideri convenients, entre les quals, la cessació immediata de l’activitat prohibida.

L’acció també es pot exercir contra els ocupants encara que no se’n conegui la identitat.

La comunitat de propietaris també pot denunciar els fets a l’ajuntament a fi de que iniciï el procediment de desocupació.


És una informació elaborada per l’Assessoria Legal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges llegir el contingut íntegre de la nova llei, clica aquí.


Font: Llei 1/2023, del 15 de febrer, amb relació a l’adopció de mesures urgents per a afrontar la inactivitat dels propietaris en els casos d’ocupació il·legal d’habitatges amb alteració de la convivència veïnal. DOGCat. Núm. 8857, de 17.2.2023.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques