/* google analytics */

El demandant va “okupar” un pis i, atribuint-se la condició d’inquilí, el va sotsarrendar a dues persones. El Jutjat de 1ª Instància li desestima la demanda i, lluny d’intimidar-se, apel.la la sentència davant l’Audiència.

1. Els fets:

Les sotsarrendatàries havien de pagar 700 euros al mes i lliurar al “okupa” una elevada quantitat de diners en concepte de fiança.

Les sotsarrendatàries van indagar que el legítim propietari havia denunciat la “okupació” del pis per un desconegut, van decidir no pagar al “okupa” i van firmar un contracte amb el propietari.

2. La sorpresa:

El “okupa” va demandar a les sotsarrendatàries per falta de pagament, reclamació de quantitat de 3.000 € i desallotjament del pis.

El Jutjat de 1ª Instància d’Eivissa va desestimar la demanda.

El “okupa”, lluny d’intimidar-se, va apel.lar la sentència davant l’Audiència Provincial de Palma de Mallorca.

3. La Sentència de 2 de febrer de 2017 de l’Audiència Provincial de Palma de Mallorca:

Va desestimar el recurs del ”okupa” i el condemna a les costes del judici, amb pèrdua del dipòsit per recórrer.


Si vols llegir el text íntegre de la Sentència de 2 de febrer de 2017 de l’Audiència Provincial de Palma de Mallorca, clica aquí.

Font: Consejo General del Poder Judicial; i Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques