/* google analytics */

Encara que el pis es va comprar en quotes desiguals.


1. Antecedents

a. Una parella en règim de separació de béns, va comprar un pis en la proporció de 2/3 un d’ells i 1/3 l’altre.

b. Per al seu finançament van subscriure una hipoteca de forma solidària.

c. Posteriorment es van divorciar.

d. Un dels ex cònjuges reclama a l’altre el pagament del 50% de les quotes a satisfer al banc.

e. L’ Audiència Provincial de Madrid va considerar que cada un dels ex cònjuges devia pagar en la proporció que havien comprat el pis, és a dir, 2/3 parts un i 1/3 part l’altre.

f. El Tribunal Suprem anul·la la Sentència de l’ Audiència Provincial.

2. Jurisprudència del Tribunal Suprem:

Al havers-se concertat el préstec hipotecari amb carácter solidari, un dels deutors pot reclamar a l’altre el pagament del 50% de las quotes, doncs no existeix cap pacte exprés de distribució de les quotes entre els ex cònjuges i el fet que la propietat del pis es divideixi en quotes desiguals (2/3 parts i 1/3 part), no influeix en les relacions internes entre ambdós.


Si desitges conèixer la Sentència del Tribunal Suprem de 17.10.2023, clica en aquest enllaç.

És una informació elaborada pel Departament d’Assessoria Jurídica de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Sentència del T.S. de 17.10.2023, nº 1424/2023. Ponent: DIAZ FRAILE, Juan María.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques