/* google analytics */

Consells útils davant l’envelliment.


Segons un estudi del Consejo General del Notariado l’envelliment és un dels reptes més determinants d’aquest segle des del punt de vista demogràfic, sanitari, econòmic i jurídic.

En els pròxims anys la població d’edat avançada incrementarà, i per altra part les persones cada vegada viuen més.

Davant aquesta situació els notaris aconsellen en primer lloc, que siguem conscients d’aquesta realitat, i en segon lloc, la presa de decisions en l’àmbit personal i en el patrimonial.

En relació a aquestes realitats existeixen diversos instruments jurídics que ens poden ajudar per al nostre benestar futur, per viure millor i amb més tranquil·litat.

En l’àmbit personal tenim:

  • les mesures voluntàries de suport,
  • els poders preventius,
  • l’autocuratela i
  • el testament vital (o document de voluntats anticipades).

En l’àmbit patrimonial tenim:

  • la renda vitalícia,
  • el contracte de cessió de béns a canvi d’aliments,
  • la hipoteca inversa i
  • la venda de la nua propietat amb reserva d’usdefruit vitalici.

És una informació dels Serveis Jurídics de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus. No dubtis en consultar-nos a l’Assessoria Jurídica.


Font: Consejo General del Notariado

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques