/* google analytics */

El TSJ de Navarra declara que el treballador autònom podrà accedir a la jubilació anticipada si està inscrit com demandant d’empleo. El Tribunal equipara la fallida del negoci a l’atur involuntari.

1. Antecedents:

a. Un autònom va sol.licitar la jubilació anticipada en veure’s obligat a tancar el seu negoci. Va estar a l’atur durant més de 2 anys.

b. El treballador tenia 63 anys. Aquesta edat possibilita l’accés a la jubilació anticipada.

c. Va cotitzar durant més de 44 anys.

d. Va causar baixa en el RETA per tancament de l’establiment degut a la falta de viabilitat del mateix i la seva falta de rendibilitat, per causes no imputables al treballador.

e. Ha estat inscrit com demandant d’empleo.

2. La Sentència de 1ª Instància va desestimar la petició del treballador autònom:

El Jutjat de lo Social va donar la raó a la Seguretat Social i va desestimar la demanda del treballador.

3. La Sentència del TSJ de Navarra:

Ha donat la raó al treballador (Sentència de 21 de desembre de 2017), i considera que al haver-se inscrit com a demandant d’empleo immediatament després de donar-se de baixa en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), per fallida del seu negoci, s’ha de considerar un estat equivalent al de l’atur involuntari i, en conseqüència, constitueix una situació assimilada d’alta.

El TSJ de Navarra es fonamenta en la Sentència del Tribunal Suprem de 9 de desembre de 1999, la qual considera que el fet de què “el treballador que causa baixa en el RETA i immediatament s’inscriu com a demandant d’empleo, manifestant d’aquesta forma la seva inequívoca voluntat de romandre dins del mercat de treball” ha de ser considerat com assimilat al d’alta, “per més que aquesta situació d’atur involuntari no sigui subsegüent a l’exhauriment de prestacions de desempleo” donat que els autònoms no tenen la possibilitat per llei de percebre aquesta prestació.


Si desitges veure el text íntegre de la Sentència del TSJ de Navarra de 21 de desembre de 2017, clica aquí.

És una informació elaborada pels Serveis per a Pimes & Autònoms de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Font: Consejo General del Poder Judicial.

 

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques