/* google analytics */

És deduïble de la Renda?


La Dirección General de Tributos davant una consulta vinculant es pronuncia afirmativament si el lloguer de l’habitació no és de temporada, sinó permanent.


Efectivament, en l’arrendament d’una habitació a un treballador, a un estudiant, etc, el propietari podrà reduir-se el 60 per 100 del rendiment net del lloguer, sempre i quan aquest arrendament no se celebri per temporada, sinó per a satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari.

Per aplicar aquesta reducció s’haurà de determinar la part proporcional que l’habitació llogada representa respecte del total de l’habitatge.


És una informació elaborada pel Departament Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Per conèixer text íntegre de la Consulta Vinculant, clica aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant d’11 d’octubre de 2019, V2810-19.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques