/* google analytics */

Els lloguers de pisos de Reus i Salou -entre altres municipis-, tornen a quedar afectats per la limitació dels preus dels lloguers.


La renda no podrà ultrapassar el Preu de Referència elaborat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o la renda consignada en el darrer contracte si el pis va estar llogat amb posterioritat al 22 de setembre de 2015.


Així ho determina la Resolució de 23 de desembre de 2021 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, publicada en el DOG de 29.12.2021.

La Cambra us aconsella que, abans de formalitzar un contracte de lloguer d’habitatge, demaneu assessorament als Serveis Jurídics.


Informació elaborada per l’Assessoria Legal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus

Si desitgeu llegir el text íntegre de la Resolució de 23.12.2021 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, cliqueu aquí.


Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8573, de 29.12.2021


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques