/* google analytics */

L’hereu de la propietària dels locals de negoci no pot deduir-les.


Així ho determina la Dirección General de Tributos en una interessant consulta vinculant.


1. Antecedents:

a. Una propietària va realitzar una sèrie d’obres en uns locals arrendats de la seva propietat.

b. En aquell exercici no va poder deduir les factures perquè excedien de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts.

c. Sobrevingut el traspàs de la propietària, l’hereu consulta sobre la possibilitat de deduir-les en l’exercici següent en la seva declaració de la renda.


B. La resposta de la Dirección General de Tributos:

És negativa, atès que la deduïbilitat tan sols correspon a la persona que va incórrer en les despeses de reforma dels esmentats locals, ara heretats, per lo qual l’hereu no podrà deduir les despeses de reforma consultades.


És una informació elaborada pels Serveis Fiscals i el Departament d’Administració de Finques de la Cambra de la propietat Urbana de Reus.


Per a llegir el contingut íntegre de la Consulta Vinculant V3140-18, pots clicar aquí.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos. Consulta Vinculant de 11/12/2018. V3140.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques