/* google analytics */

Modificació de l’IRPF. Si hi ha inspecció d’Hisenda i no s’han declarat els lloguers, no s’aplicarà la reducció.


D’acord amb la Llei, els rendiments nets dels lloguers d’habitatge tenen una reducció del 60 per 100.

Segons la nova normativa de l’IRPF,  si l’arrendador no ha declarat els lloguers en la seva declaració de la Renda i és objecte d’inspecció, no podrà aplicar-se la reducció del 60% a les rendes no declarades.

Tampoc procedirà aplicar aquesta reducció del 60%, si després d’una inspecció d’Hisenda es comprovés que l’arrendador hagués deduït despeses que no podia deduir.

(Amb anterioritat a aquesta nova normativa, els Tribunals de Justícia van estimar que aquesta reducció del 60% s’havia d’aplicar encara que hi ha hagués hagut inspecció).


Des de la Cambra et recomanem que en el moment d’efectuar la declaració de la Renda, t’assessoris en el nostre Departament d’Assessoria i Gestió Fiscal. Declara amb comoditat i fiabilitat i estalvia inspeccions problemàtiques. Consulta també el Departament d’Administració de Finques de la Cambra per a un bon consell.


Per ampliar aquesta informació, et facilitem l’enllaç amb la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, la qual en el seu art. 3 modifica la Llei de l’IRPF.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques