/* google analytics */

Els lloguers s’han de seguir pagant.


En resposta a diverses consultes rebudes, us informem que en el Decret del Govern de mesures urgents degudes al Coronavirus, no hi cap disposició que decreti que els lloguers no es paguin. Tampoc hi ha cap disposició de suport o ajuda als propietaris que es trobin davant d’impagaments.

És a dir, d’acord amb la normativa vigent, els lloguers s’han de seguir pagant.


És una informació dels Serveis Jurídics i el Departament d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques