/* google analytics */

Habitatge incendiat. No existeix incompatibilitat entre l’assegurança de l’habitatge i la de la comunitat de propietaris.

L’asseguradora de la comunitat de propietaris també ha d’abonar la indemnització derivada de l’incendi d’un dels habitatges. L’incendi declarat a l’habitatge va ocasionar danys al pis i també en diversos elements comuns de la comunitat de propietaris. El copropietari...

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques