/* google analytics */

No es poden fer valdre atès que no es van inscriure en el Registre.


El Tribunal Suprem ha declarat que:

“… al·legada una limitació a la propietat, establerta en els estatuts, dita restricció no es oposable a la demandada, en quan no estan inscrits en el Registre de la Propietat”.


Aquest és un exemple de la importància del Registre de la Propietat. La inscripció en el Registre dels actes que afecten a la propietat proporciona seguretat

És una informació elaborada por l’ Assessoria Legal i el Departament de Gestió de Comunitats de propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si destiges llegir el text integre de la Sentència del TS, de 31 de maig de 2021, clica aquí.


Font: Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Suprem. Sala de lo Civil. Sentència núm. 370/2021, de 31 de maig de 2021. Ponent: ARROYO FIESTAS, Francisco J.


Imatge: ivo rainha

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques