/* google analytics */

No s’ha d’ingressar l’IVA, si se suspèn el pagament de la renda o es pacta una moratòria o una carència.


L’ Agència Tributària informa que si a conseqüència del COVID-19, el propietari i l’arrendatari d’un local comercial acorden la suspensió del contracte de lloguer o una moratòria, suspensió o carència en el pagament de la renda, com pot ser en el cas del tancament temporal del negoci degut a l’estat d’alarma pel COVID-19, no es produirà la meritació de l’IVA durant l’esmentada suspensió, moratòria o carència.


Hem de recordar que l’acord ha de quedar degudament acreditat i que queda subjecte a la valoració de l’Agència Tributària.


Per a qualsevol aclariment o ampliació de la informació, no dubtis en contactar amb info@cpureus.com.


La Cambra segueix al teu costat. 


És una informació elaborada pels Serveis Jurídics i els Departaments d’Administració de Finques i Fiscal de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Font: Agència Tributària.

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques