/* google analytics */

El tipus reduït només s’ aplica al subministrament de gas, però no per al servei de calefacció.


L’ empresa gestora de subministrament d’energia a comunitats de propietaris va efectuar la consulta a la Dirección General de Tributos i aquesta aclareix que el tipus reduït del 5% que es va establir pel RD-L. 17/2022, s’aplica únicament a la compra de gas natural que entra a les calderes centralitzades de la comunitat, però no a la prestació del servei de calefacció.


És una informació elaborada pels Serveis d’ Assessoria i gestió fiscal i el Departament de Gestió de Comunitats de propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

Si desitges consultar el text íntegre de la Consulta Vinculant de la Dirección General de Tributos, clica en aquest enllaç.


Font: Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributos, Consulta Vinculant V2330-22, de 10.Novembre.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques