/* google analytics */

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals i nuls diversos articles de la Llei 11/2020.


En els articles declarats inconstitucionals i nuls, s’establia la limitació de la renda del lloguer de l’habitatge i la obligació d’aplicar com a topall l’Índex de Referència del preu de lloguer.


També declara inconstitucionals i nuls diversos articles que establien sancions.


La Sentència serà publicada properament en el BOE.

Els efectes de la Sentència no seran retroactius, només seran pro futuro, per lo qual els contractes d’arrendament d’habitatge celebrats amb anterioritat a la Sentència es mantindran en els seus termes.


És una informació elaborada per l’Assessoria Legal i el Departament d’Administració de Finques de la Cambra de la Propietat Urbana de Reus.

En aquest enllaç podràs accedir a la Nota Informativa del Tribunal Constitucional.


Font: Tribunal Constitucional. Oficina de Prensa. Nota Informativa Nº 19/2022, de 10 de març de 2022.


 

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques