/* google analytics */
L’actual propietari de l’habitatge tributarà per la subvenció encara que hagi de transferir el seu import als antics propietaris.

L’actual propietari de l’habitatge tributarà per la subvenció encara que hagi de transferir el seu import als antics propietaris.

El criteri d’Hisenda és que els guanys patrimonials originats per una subvenció, s’imputaran únicament al contribuent al que se li ha concedit la subvenció. 1. Antecedents: a. La Comunitat de propietaris va efectuar una reforma de l’escala de l’ascensor i va...

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques

Oficina Reus

Plaça de Catalunya 5

43201 Reus

977 127 700

Oficina Cambrils

Plaça de la Vila 12

43850 Cambrils

977 792 056

La Cambra més social