/* google analytics */

Des de l’ 1 de març, canvia la quantia de la base reguladora sobre la que es calculen les prestacions de maternitat i paternitat dels autònoms.

Des de l’ 1 de març de 2018, la quantia del subsidi per maternitat i paternitat, serà del 100% sobre una nova base reguladora. Així s’estableix en la DF 4ª de la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom. Fins l’esmentada data d’ 1 de març,...

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques