/* google analytics */

Comunitats de Propietaris. Coronavirus.

Us seguim atenent. Nota informativa per a les Comunitats de propietaris gestionades per la Cambra:D’acord amb les disposicions de les autoritats sanitàries ens hem vist obligats a tancar les oficines de la Cambra al públic. També s’han tingut que cancel.lar totes les...

Està subjecta a IVA la retribució anual que percep el president de la comunitat de propietaris.

La Junta de la comunitat de propietaris va acordar satisfer al seu president una retribució anual. Hisenda estima que està subjecta al IVA. L’esmentat president prestarà determinats serveis a favor de la Comunitat de Propietaris percebent una contraprestació pels seus...

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques

Oficina Reus

Plaça de Catalunya 5

43201 Reus

977 127 700

Oficina Cambrils

Plaça de la Vila 12

43850 Cambrils

977 792 056

La Cambra més social