/* google analytics */

Okupa un pis, el lloga, demanda a les inquilines per falta de pagament, li desestimen la demanda i apel.la davant l’Audiència Provincial. Un cas insòlit.

El demandant va “okupar” un pis i, atribuint-se la condició d’inquilí, el va sotsarrendar a dues persones. El Jutjat de 1ª Instància li desestima la demanda i, lluny d’intimidar-se, apel.la la sentència davant l’Audiència. 1. Els fets: Les sotsarrendatàries havien de...

Serveis als Propietaris i Comunitats de propietaris

Comunitats de propietaris

Assessoria legal i defensa jurídica

Assegurances

Administració de finques i patrimonis

Fiances

Contractes de lloguer i altres

Compravenda i lloguer

Assessoria i gestió fiscal

Cèdules d’habitabilitat i certificacions energètiques

Oficina Reus

Plaça de Catalunya 5

43201 Reus

977 127 700

Oficina Cambrils

Plaça de la Vila 12

43850 Cambrils

977 792 056

La Cambra més social